Zavřít okno

KempHoogstad daňové novinky 5/2013

KempHoogstad daňové novinky 5/2013

Návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí

Kromě návrhu zákona č. 1003 o dani z nabytí nemovitých věcí, o kterém jsme již psali na našich webových stránkách www.kemphoogstad.cz, se jedná zejména o vládní návrh zákona č. 1004 o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně dalších souvisejících zákonů.

Tento zákon má před sebou projednávání v Poslanecké sněmovně a předkládání pozměňovacích návrhů, proto zde uvádíme opravdu jen ty nejpodstatnější změny:

Zákon reaguje na změny soukromého práva platné od 1. 1. 2014, dále také mění zákon o jednotném inkasním místě, který měl platit od 1. 1. 2015. Dále novelizuje zákon o dani z přidané hodnoty a zákon o dani z nemovitostí. Mezi významné novinky mimo jiné patří:

  • změna období držení cenných papírů, kdy se může použít osvobození od daně z příjmů z prodeje, z původních 6 měsíců na 3 roky a zavedení ročního limitu na osvobození ve výši 100 000,- Kč;
  • osvobození výplaty dividend vyplacených právnickým a fyzickým osobám od daně z příjmů, a to jak v tuzemsku, tak do jiných členských států EU, případně dalších dohodnutých zemích;
  • dohody o provedení práce budou podléhat srážkové dani do limitu 10 000,- Kč měsíčně namísto stávajících 5 000,- Kč a další.

Vládní návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech

V Poslanecké sněmovně je v současné době ve třetím čtení návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech č. 897, který upravuje podnikání investičních společností a investiční fondů. Kromě toho i návrh zákona č. 1004 upravuje některá ustanovení zákona o daních z příjmů, které se týkají podnikání společností dle toho zákona. Dle návrhu se má sazba daně z příjmů opět změnit zpátky na 5 %. Dle současných návrhů měla být od roku 2014 0%. Výplata dividend má dle návrhu podléhat standardním předpisům o osvobození od srážkové daně.

Judikatura

V dubnu 2013 vydal Nejvyšší správní soud rozhodnutí, které významným způsobem ovlivňuje výklad zákona o DPH a uplatňování ustanovení na vracení DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, které nebyly uhrazeny. Rozsudek potvrdil, že uvedené ustanovení se vztahuje pouze na pohledávky s datem uskutečnění zdanitelného plnění po 1. 4. 2011. K tomu se vyjádřilo Generální finanční ředitelství tak, že bude tento výklad aplikovat pouze na případy oprav, které poplatníci uplatní až po vydání dodatku, tj. od 26. dubna 2013.