Zavřít okno

Daňová kontrola a daňová řízení

Jsme připraveni převzít zastupování klienta v jakékoliv fázi daňového řízení, od registrace k daním, podání daňových přiznání, přes doručování daňových písemností, zahájení daňové kontroly či odvolávací řízení až po řízení o prominutí daně.

Vypracujeme pro Vás reakce na výzvy finančního úřadu, žádosti o prodloužení lhůt pro podání daňového přiznání, žádosti o odklad platby daně či její zaplacení ve splátkách, změny plateb záloh na daň, nebo odvolání proti rozhodnutím finančního úřadu.

Na základě udělené plné moci budeme Vaším jménem v kontaktu se správci daně a rádi za Vás vyřídíme všechny daňové záležitosti - efektivně, rychle a výhodně pro vás.