Zavřít okno

Transferové ceny a podnikání ve skupině

V současné době musí všechny transakce mezi spřízněnými subjekty pro daňové účely splňovat pravidlo tržního odstupu. Porušení tohoto pravidla může vést k vyměření dodatečné daně a penále ze strany finančního úřadu.

Pomůžeme Vám s vyhodnocením Vaší stávající strategie pro transferové ceny, identifikujeme možná rizika a navrhneme nové strategie a postupy, aby odpovídaly principu tržního odstupu v souladu s platnou legislativou. Pomůžeme Vám upravit obchodní smlouvy tak, abyste se vyhnuli zbytečným daňovým rizikům a nežádoucím výdajům.

Pomůžeme Vám s přípravou a podáním žádosti o závazné posouzení transferových cen finančnímu úřadu a s přípravou veškeré nezbytné dokumentace pro finanční úřad, včetně podpory při jednáních či zastupování před finančním úřadem.