Zavřít okno

Zaměstnávání osob v rámci ČR, EU a ze třetích zemí

Poskytneme vám ucelené daňové poradenství v oblasti zaměstnávání osob na území České republiky včetně poradenství v oblasti mezinárodních zaměstnaneckých struktur.

Máme dlouholeté zkušenosti s otázkami spojenými se zahraničními pracovníky pracujícími v České republice, ať již jako zaměstnanci českých podnikatelských subjektů, jako osoby samostatně výdělečně činné nebo jako osoby do České republiky vyslané. Rádi vám poradíme také v otázkách souvisejících s českými občany, kteří pracují v zahraničí.

Pomocí důkladné analýzy vašich mzdových nákladů a zaměstnaneckých výhod vám pomůžeme vytvořit a zavést efektivní systém odměňování vašich zaměstnanců. Pomůžeme vám s vyčíslením vašich stávajících nákladů na zaměstnance. Prověříme vaše současné náklady vynakládané při současném systému zaměstnaneckých výhod, jako jsou služební vozidla, penzijní připojištění, ubytování, školení, využívání sportovních zařízení, apod.

Zrevidujeme způsob poskytování zaměstnaneckých výhod včetně identifikace daňových problémů a problémů v oblasti zdravotního a sociálního pojištění. Navrhneme strukturu odměňování podle vašich specifických potřeb při současném zohlednění důležitých faktorů, jako je daňový odečet nákladů, zdanění příjmů zaměstnanců a dodržování vnitřních směrnic a postupů. Poskytneme Vám detailní informace o systému poskytování cestovních náhrad. Ověříme stávající znění vašich vnitřních předpisů týkajících se poskytování náhrad cestovních výdajů a navrhneme potřebné změny. Poskytneme Vám detailní informace týkající se aspektů daně z příjmu právnických a fyzických osob a odvodů na sociální a zdravotní pojištění v souvislosti s poskytovanými cestovními náhradami.