Zavřít okno

Daň z příjmů fyzických osob

Nabízíme služby v oblasti zdanění a uplatňování sociálního a zdravotního pojištění. Zkontrolujeme, zda jsou za zaměstnance správně odváděny zálohy na daň z příjmů ze závislé činností a funkčních požitků a příspěvky na sociální a zdravotní pojištění.

Připravíme vám odhad české daňové povinnosti vašich spolupracovníků za účelem daňového plánování, provedeme registraci osob u českých finančních úřadů, zastoupíme fyzické osoby na základě plné moci při jednáních s českými finančními úřady, zpracujeme a podáme přiznání k dani z příjmů fyzických osob v zákonných lhůtách.