Zavřít okno

Sociální a zdravotní pojištění

Ať již jde o české zaměstnance pracující pro českého zaměstnavatele, nebo pracovníky vyslané do zahraničí nebo naopak ze zahraničí do České republiky (v rámci EU nebo i mimo EU), je nutné věnovat pozornost správným odvodům sociálního a zdravotního pojištění.

Zkontrolujeme, zda jsou za zaměstnance správně odváděny zálohy na daň z příjmů ze závislé činností a funkčních požitků a příspěvky na sociální a zdravotní pojištění. Provedeme registraci osob u českých úřadů, zastoupíme fyzické osoby na základě plné moci při jednáních s českými úřady, poskytneme konzultace v oblasti sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, aby odvody na tato pojištění byly co nejnižší.