Zavřít okno

Daňový řád

Daňový řád vstoupil v platnost 1. ledna 2011 a nahradil úpravu daňového řízení obsaženou v Zákoně č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků. Mezi nejdůležitější změny, kterým je třeba věnovat pozornost, patří na příklad poučovací povinnost správce daně, nové stanovení lhůt, povinnost správce daně zdůvodňovat svá rozhodnutí, přesná pravidla pro daňovu kontrolu, pevně dané sankce za opožděné podání daňového přiznání atd.

Vzhledem k rozsáhlosti daňového řádu je prakticky jisté, že změny v něm obsažené postihnou všechny daňové poplatníky. Pomůžeme vám orientovat se v tomto novém prostředí.