Zavřít okno

Ekologické daně

Ekologické daně, v České republice jde o daň ze zemního plynu, z pevných paliv a z elektřiny, se týkají především výrobců, dodavatelů a některých spotřebitelů.

Pomůžeme vám určit, zda vykonáváte činnost osvobozenou od daně a tudíž můžete využít těch forem daňového zvýhodnění, které zákon umožňuje. Pomůžeme i se správným zavedením specifických administrativních povinností vyžadovaných zákonem, jako je vedení předepsané evidence a vystavování stanovených dokladů. Zpracujeme a podáme vaším jménem daňová přiznání.