Zavřít okno

DPH, clo a spotřební daně

Ať už podnikáte pouze v rámci České republiky, nebo působíte i na zahraničních trzích, je důležité mít pod kontrolou náklady spojené s DPH. Pomůžeme vám zajistit dodržování všech právních předpisů v oblasti DPH, a to jak na území České republiky tak i v zahraničí při mezinárodních transakcích. Poradíme vám jak DPH včas odvádět a dohlédneme na formální správnost přiznání k DPH podávaných klientem.

Pomůžeme vám při registraci k DPH a při její správě, připravíme přiznání k DPH a záznamní evidenci nebo přiznání připravené vašimi zaměstnanci formálně zkontrolujeme. Poskytneme vám poradenství v oblasti uplatňování správné sazby DPH, provedeme analýzu aspektů DPH v jednotlivých transakcích a vypracujeme doporučení na dosažení co největších úspor v souvislosti s DPH.

Objasníme veškeré nejasnosti a obtíže spojené s výkladem a aplikací celních předpisů a sazebníků a právní úpravy spotřebních daní. Pomůžeme vám se správnou aplikací celního sazebníku, poradíme s aplikací jednotlivých celních předpisů, poskytneme vám naši podporu při podávání žádostí o poskytnutí výjimek či při vrácení daní a cel, stejně tak jako při žádostech o celní úlevy v rámci systému investičních pobídek.

V případě spotřební daně vám pomůžeme při registraci ke spotřební dani, při správném nastavení administrativních postupů, splnění úředních náležitostí a zákonných povinností.